ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  •   ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στεγάζεται σε  σύγχρονους χώρους συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. που πληρούν όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.

Προσφέρει υπηρεσίες σε 25 παιδιά με αυτισμό, τις απογευματινές ώρες.

Λειτουργεί από το 2012 μέχρι και σήμερα

Φωτογραφίες

  • ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας θα στεγαστεί σε σύγχρονους χώρους συνολικού εμβαδού 700 τ.μ. που πληρούν όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.

 

  • ΔΥΟ ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Κάθε στέγη (Σ.Υ.Δ) θα εξυπηρετεί έξι άτομα με νοητική στέρηση και αυτισμό Βρίσκεται στην Τ.Κ Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.