ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

-Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Αποσκοπεί στην εκμάθηση μαθησιακών δεδομένων προ-σχολικής ακόμη ηλικίας με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση σε ζητήματα που άπτονται της γνωστικής και συμπεριφοριολογικής λειτουργικότητας.

-Ειδικό Μαθησιακό

Αποσκοπεί στην μαθησιακή και μεταγνωστική επιβοήθηση του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες για την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσής του.

-Εργοθεραπεία
Βοηθάει τα άτομα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν δεξιότητες απαραίτητες ώστε να συμμετέχουν και να εκτελούν ανεξάρτητα δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται έχοντας ως βασικό εργαλείο το παιχνίδι και τις σκόπιμες δραστηριότητες.

-Λογοθεραπεία
Αποσκοπεί στην ενίσχυση των λεκτικών και μη λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας του παιδιού με σκοπό την διεύρυνση της κοινωνικοποίησής του.

-Ομαδικά Προγράμματα
Αποσκοπούν στην ομαδική εφαρμογή και γενίκευση των προγραμμάτων που έχει ήδη λάβει σε ατομικό επίπεδο το παιδί.

-Προγράμματα εξωτερικού χώρου
Αποσκοπεί στην γενίκευση των δεξιοτήτων που έχει μάθει το παιδί και εκτός του θεραπευτικού χώρου καθώς και την κοινωνικοποίησή του (πρόγραμμα καφετέριας, αγοράς κλπ).

-Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης
Πρόκειται για προσεχτικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που δυσκολεύονται στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

-Σεμινάρια γονέων και επαγγελματιών
Αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των γονέων και των επαγγελματιών για τα θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τα διαγνωστικά και διαχειριστικά ζητήματα των παιδιών.

-Συμβουλευτική Οικογενείας
Αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη της οικογένειας καθώς και στην εξεύρεση κατάλληλων τρόπων αντιμετώπισης δυσκολιών στην συμπεριφορά του παιδιού.

-Ψυχολογική Υποστήριξη
Αποσκοπεί στην καλύτερη αντιμετώπιση των παραγόντων που προκαλούν συναισθηματικές δυσκολίες στο παιδί.

-Ψυχο-Παιδαγωγικό
Αποσκοπεί στην εξομάλυνση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών, την καλλιέργεια κινήτρων και την μεταγνωστική ωρίμανση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

-Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Αποσκοπεί στην ωρίμανση του νευρικού συστήματος του παιδιού και στην βελτίωση του τρόπου που οι αισθήσεις συνεργάζονται στην επεξεργασία ώστε να αυξηθεί η λειτουργική-προσαρμοστική αντίδραση

-Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

-Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)

Ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο κύρια με αυτισμό να οργανώσει την εργασία του και τον χρόνο του.

-Εναλλακτική Επικοινωνία (ΜΑΚΑΤΟΝ)

Ένας εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας για άτομα με σοβαρές δυσκολίες λεκτικής επικοινωνίας που μέσω της χρήσης εικόνων, νοημάτων και λέξεων βοηθάει την ανάπτυξη της επικοινωνίας

-Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαντίδρασης και επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό μέσω καθρεπτικής αλληλεπίδρασης

-Εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

Περιλαμβάνει τεχνικές που βοηθούν στην κατανόηση και αλλαγή συμπεριφορών
και στοχεύουν στην διδασκαλία χρήσιμων δεξιοτήτων. Στόχος είναι να αυξηθεί η συχνότητα επιθυμητών συμπεριφορών και να μειωθεί η συχνότητα ανεπιθύμητων συμπεριφορών που επηρεάζουν τη μάθηση, με απώτερο σκοπό το άτομο να λειτουργεί αυτόνομα στην κοινωνία

-Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Πολύ προσεχτικά γραμμένες -εξατομικευμένες για το κάθε παιδί- ιστορίες που το βοηθούν να αναγνωρίσει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν καθημερινά συμβάντα (Σχολείο, εκδηλώσεις κλπ)