ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18/10/2015 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Οικονόμου Ροδάνθη, Αντιπρόεδρος

 • Ζάμπακας Παρμενίων, Ταμίας

 • Τσελεγκίδου Ελένη, Γραμματέας

 • Τουρλακίδου Παρέσα, μέλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30/09/2012 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Ζάμπακας Παρμενίων, Αντιπρόεδρος

 • Μάτα Χαρίκλεια, Ταμίας

 • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

 • Οικονόμου Ροδάνθη, μέλος.

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 01/11/2009 έχουν ως εξής:

  • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

  • Ζάμπακας Παρμενίων, Αντιπρόεδρος

  • Οικονόμου Ροδάνθη, Ταμίας

  • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

  • Χανής Κωνσταντίνος, μέλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 28/08/2006 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Κουτσαλιάρης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

 • Οικονόμου Ροδάνθη, Ταμίας

 • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

 • Ζάμπακας Παρμενίων, μέλος.