ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Γονέων- Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Κοζάνης Προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου. •...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με αυτισμό (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ,που λειτουργεί με την ευθύνη του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αυτισμό Ν.Κοζάνης και έδρα την Τ.Κ Αργίλου του Δήμου Κοζάνης, ανακοινώνει τη προκήρυξη μιας θέσης...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣH ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

O Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, 1 (ενός) Γυμναστή/στρια Ειδικής Αγωγής ΠΕ με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης , για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας «Ταξιδευτές της Ελπίδας»...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

O Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, 1 (ενός) Ψυχολόγου ΠΕ και 1(ενός) Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής ΠΕ , με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης , για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας...