ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

O Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη, 1 (ενός) Ψυχολόγου ΠΕ και 1(ενός) Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής ΠΕ , με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης , για τις ανάγκες του Κέντρου Ημέρας...