ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν.Κοζάνης είναι:

  • ΝΠΙΔ – Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Μ.Κ.Ο.
  • Ιδρύθηκε το 2006, από γονείς παιδιών με αυτισμό.
  • Υπόκειται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Είναι εγγεγραμμένο:

  • στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων ΝΠΙΔ ως Φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
    Aριθμός Mητρώου 03304ΣΥΝ12016Ο33Ν/0884
  • στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Άρθρο 12 Ν.2646/98)

Aριθμός Mητρώου 03304ΣΥΝ12016Ο33Ν/0806