ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ

  • Η αξιοποίηση στον ανώτερο δυνατό βαθμό του δυναμικού του κάθε ατόμου ώστε αυτό να καταστεί όσο είναι δυνατόν πιο αυτόνομο και ανεξάρτητο

  • Η κοινωνική ένταξη

  • Η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση

  • Η επαγγελματική αποκατάσταση

  • Η υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό

  • Η ψυχοκοινωνική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας

  • Η εκπαίδευση εκπαιδευτών και γονέων

  • Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινότητας

Η Φιλοσοφία μας αλλά κι ο γενικότερος σχεδιασμός των δράσεων μας περιλαμβάνεται σ’ αυτό που ονομάζουμε «Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Εκπαιδευτική/Κοινωνική Παρέμβαση» και αφορά το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Εκπαίδευση – Επαγγελματική Κατάρτιση και Ένταξη – Υποστηριζόμενη Διαβίωση – Αναψυχή – Στήριξη της Οικογένειας – Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της κοινότητας – Μετεκπαίδευση νέων επιστημόνων αλλά και ανέργων γενικότερα μέσω σεμιναρίων.