ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικείται από πενταμελές Δ.Σ., που εκλέγεται ανά τριετία από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, μετά την πράξη παραίτησης του κ.Ζάμπακα Παρμενίων από τη θέση του Ταμία του Δ.Σ. και την παραμονή του ως απλό μέλος του και μετά την Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2023 έχουν ως εξής:
 • Τουρλακίδου Παρέσσα, Πρόεδρος
 • Αριστέρογλου Παναγιώτα-Ιωάννα, Αντιπρόεδρος
 • Χαλκιά Μαρία, Ταμίας
 • Κουκλουμπέρη Αικατερίνη, Γραμματέας
 • Ζάμπακας Παρμενίων, Μέλος 
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 10/10/2021 έχουν ως εξής:
 • Τουρλακίδου Παρέσσα, Πρόεδρος
 • Χαλκιά Μαρία, Αντιπρόεδρος
 • Ζάμπακας Παρμενίων, Ταμίας
 • Κουκλουμπέρη Αικατερίνη, Γραμματέας
 • Αριστέρογλου Παναγιώτα- Ιωάννα, Μέλος
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 21/10/2018 έχουν ως εξής:
 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος
 • Οικονόμου Ροδάνθη, Αντιπρόεδρος
 • Ζάμπακας Παρμενίων, Ταμίας
 • Τρογαϊδου Ιωάννα, Γραμματέας
 • Τουρλακίδου Παρέσσα, Μέλος

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18/10/2015 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Οικονόμου Ροδάνθη, Αντιπρόεδρος

 • Ζάμπακας Παρμενίων, Ταμίας

 • Τσελεγκίδου Ελένη, Γραμματέας

 • Τουρλακίδου Παρέσα, μέλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30/09/2012 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Ζάμπακας Παρμενίων, Αντιπρόεδρος

 • Μάτα Χαρίκλεια, Ταμίας

 • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

 • Οικονόμου Ροδάνθη, μέλος.

  Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 01/11/2009 έχουν ως εξής:

  • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

  • Ζάμπακας Παρμενίων, Αντιπρόεδρος

  • Οικονόμου Ροδάνθη, Ταμίας

  • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

  • Χανής Κωνσταντίνος, μέλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μετά από εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 28/08/2006 έχουν ως εξής:

 • Παφύλη Ελένη, Πρόεδρος του Δ.Σ.

 • Κουτσαλιάρης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

 • Οικονόμου Ροδάνθη, Ταμίας

 • Ξανθή Παρασκευή, Γραμματέας

 • Ζάμπακας Παρμενίων, μέλος.