ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό αποτελείται από 10 άτομα (πλήρους και μερικής απασχόλησης) όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων μεταξύ των οποίων:

  • Ψυχολόγος
  • Κοινωνικός Λειτουργός
  • Εκπαιδευτές Ειδικής Αγωγής
  • Γυμναστές ειδικής σωματικής αγωγής και κολύμβησης
  • Λογοθεραπεύτρια
  • Εργοθεραπεύτρια
  • Οικονομικό/Διοικητικό προσωπικό
  • Οδηγός
  • Βοηθητικό προσωπικό