02

 

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Ωρες 18:00-20:30

Χώρος:  Αίθουσα Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής

Μακεδονίας

Εστίας και Μπουσίου

 

 

«Η σημασία της εκπαίδευσης των γονέων»

Δρ. Βογινδρούκας Γιάννης ,Λογοπεδικός

 

Συμμετέχω – ωφελούμαι από το έργο «Στήριξη και ευκαιρίες για τα αυτιστικά άτομα και τις οικογένειες τους»

Παφύλη Ελένη ,Πρόεδρος Συλλόγου

 

« Δομή του προγράμματος στήριξης στο σπίτι – Μεθοδολογία»,

Χελάς Ευριπίδης ,Λογοπεδικός Msc

 

«Πρωταρχικά δεδομένα από την εφαρμογή του προγράμματος»

Πενέκελης Δημήτρης , Ψυχολόγος