Ο Σύλλογος Γονέων- Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Κοζάνης

Προκηρύσσει την πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης του Συλλόγου.

• Δύο θέσεις ειδικών παιδαγωγών ΠΕ

• Μία θέση ψυχολόγου ΠΕ

Μία θέση εργοθεραπευτή ΤΕ

• Μία θέση φυσικοθεραπευτή ΤΕ

• Μία θέση βοηθού νοσοκόμου ΤΕ

Τυπικά Προσόντα

1. Κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕ ή ΠΕ ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (αναγνωρισμένου ως ισότιμου)

2. Εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό .

3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .

4. Ενεργή κάρτα ανεργίας.

Επιθυμητά Προσόντα

1. Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ

2. Γνώση Προγράμματος ΤΕΑCCH

3. Γνώση χρήσης Η/Υ

4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Όποιος ενδιαφέρεται παρακαλούμε να μας αποστείλει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : autismkozani@yahoo.gr

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή αντίστοιχου Τίτλου Σπουδών του εξωτερικού

3. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

4. Συστατικές επιστολές (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 12/8/ 2022

Δήλωση Εμπιστευτικότητας Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

Για το Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Παρέσσα Τουρλακίδου