Προς: Όλα τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
Θέμα: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Έτους 2022

Αγαπητά μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του ισχύοντος καταστατικού συγκαλεί τα μέλη, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο χώρο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στον Άργιλο Κοζάνης, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 17:00 μ.μ.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα παρακάτω:

Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 2ο: Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 από την Πρόεδρο του Δ.Σ. συζήτηση
επ’ αυτής και έγκριση της.
Θέμα 3ο: Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση οικ. Έτους 2022 παρουσίαση οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία, συζήτηση επ’ αυτών, έγκριση τους, καθώς και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε οικονομική-διαχειριστική ευθύνη.
Θέμα 4ο: Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης για το έτος 2023, συζήτηση επ’ αυτής και έγκριση της. Θέμα 5ο: Παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2023, συζήτηση επ’ αυτού και έγκριση του.
Θέμα 6ο: Ενημέρωση για την μελλοντική λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Θέμα 7ο: Ρύθμιση οφειλών ΔΕΗ
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα μισά(1/2) πλέον του ενός, των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023, στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 17:00 μ.μ. Σας επισημαίνουμε ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 16 του ισχύοντος καταστατικού. Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προ παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.


Η Πρόεδρος
Τουρλακίδου Παρέσσα

Η Γενική Γραμματέας
Κουκλουμπέρη Αικατερίνη