Το πρόγραμμα ESIPP στοχεύει στην ανάπτυξη και διάδοση ενός προγράμματος εκπαίδευσης προς τους γονείς παιδιών με αυτισμό που ζουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο έχουν δημιουργήσει και δοκιμάσει μια σειρά ενοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη της κατανόησης του αυτισμού, αλλά και στην ανάπτυξη μιας σειράς στρατηγικών που να μπορούν να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση των πολλών αναγκών των παιδιών με αυτισμό καθώς και των οικογενειών τους. Στο περιεχόμενο της κάθε ενότητας παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες και βέλτιστες πρακτικές, όπως αυτές αναγνωρίζονται από επαγγελματίες και ειδικούς στον τομέα του αυτισμού. Εκφράζεται η ελπίδα ότι η συμμετοχή στις ενότητες θα αναπτύξει τη γονεϊκή αυτοπεποίθηση και θα τους βοηθήσει στην εφαρμογή στρατηγικών αυτοβοήθειας, διευκολύνοντάς τους έτσι με τις μεγάλες απαιτήσεις της φροντίδας των παιδιών με αυτισμό.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων, με τίτλο ‘Θετικές προσεγγίσεις για τον αυτισμό’ αποτελείται από έξι ενότητες. Η κάθε ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τις γνώσεις των γονέων, αντλώντας πληροφορίες από προηγούμενες ενότητες, καθώς επίσης και από την περεταίρω επέκτασή τους. Το περιεχόμενο των ενοτήτων στοχεύει στην προώθηση της χρήσης θετικών στρατηγικών και στηρίζεται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: εισαγωγή στο φάσμα του αυτισμού, διαχείριση συμπεριφοράς, χρήση οπτικής δόμησης, αισθητηριακά ζητήματα, επικοινωνιακές προκλήσεις και οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπρόσθετα, προστέθηκαν και τρείς μη κεντρικές ενότητες για την ικανοποίηση του αιτήματος για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα ζητήματα της εφηβείας, του ύπνου και του φαγητού. Αυτό προέκυψε μέσα από την ανατροφοδότηση από τους γονείς που συμμετείχαν στην πρώτη σειρά σεμιναρίων εκπαίδευσης.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ: http://esipp.eu/parent-education-programme/greek/