Από 10 Μαΐου έως 11 Ιουνίου 2023, υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα
Από τις 10 Μαΐου έως τις 11 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59, τα άτομα με αναπηρία από όλη την Επικράτεια, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού, μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτησή τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr.
Για να συμμετέχει ένα άτομο με αναπηρία στο πρόγραμμα, θα πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης:
– να είναι 16 έως 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται 16 ή 65 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης
– να έχει οποιαδήποτε αναπηρία (κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, ψυχική, αισθητηριακή)
– να έχει ισχύουσα πιστοποίηση με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%
– να μην έχει κατά κεφαλήν εισόδημα ή να έχει κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των € 60.000,00, σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης εκκαθάρισης φόρου πριν την υποβολή της αίτησης. Κατά κεφαλήν εισόδημα είναι το συνολικό εισόδημα όλων των μελών του νοικοκυριού, δια το σύνολο των μελών.
Υπενθυμίζεται ότι τα άτομα με αναπηρία, μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, αξιολογούνται στην κατοικία τους από ειδική διεπιστημονική επιτροπή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι εξατομικευμένες ανάγκες του/της καθενός/μιάς και στη συνέχεια λαμβάνουν την απόφαση της επιτροπής, με την οποία τους απονέμεται το ποσό που μπορούν να αξιοποιήσουν για Προσωπική Βοήθεια. Μέσα από το Μητρώο Προσωπικών Βοηθών, θα μπορούν οι ίδιοι/ες να επιλέξουν έναν ή περισσότερους Προσωπικούς Βοηθούς ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.
Με ψηφιακό τρόπο, επίσης, υποβάλλονται και οι αιτήσεις για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να εργαστούν ως Προσωπικοί Βοηθοί, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση https://prosopikosvoithos.gov.gr. Μετά τον έλεγχο της αίτησής τους, συμμετέχουν σε ειδική εκπαίδευση, που παρέχεται δωρεάν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο Προσωπικών Βοηθών και να επιλεγούν από τους/τις ωφελούμενους/ες με αναπηρία.
Γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για περαιτέρω πληροφορίες / απορίες:
– 1555 (χωρίς χρέωση, επιλέγοντας 3-ΟΠΕΚΑ και στη συνέχεια το 😎
– 210-7000240 (αστική χρέωση, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εργάσιμες ημέρες)