Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023. Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι 10ήμερης διάρκειας (9 πλήρεις διανυκτερεύσεις), ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των κατασκηνωτικών περιόδων σε όλη την Ελλάδα, θα γνωστοποιηθούν μετά τις σχετικές αποφάσεις – ανακοινώσεις των κατά τόπους Δήμων.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1)Να έχουν συμπληρώσει το 10ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους.
2)Να διαθέτουν γνωμάτευση πιστοποίησης (σε ισχύ) του είδους και του βαθμού της αναπηρίας τους από ΚΕ.Π.Α., ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ ή της Ανώτατης υγειονομικής επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας ή της Ανώτατης
υγειονομικής επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος ή οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή λειτουργούσε πριν τη σύσταση των ΚΕ.Π.Α. 
3)H κατάσταση της υγείας τους να είναι τέτοια που μπορούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, βάσει σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης που χορηγείται από τον θεράποντα ιατρό κάθε υποψήφιου/ας κατασκηνωτή/τριας.
4)Να έχουν αρνητικό rapid test για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 κατά την είσοδό τους στον χώρο της κατασκήνωσης (διενέργεια μέχρι 24 ώρες πριν την είσοδο).
5)Κάθε κατασκηνωτής/τρια ΑμεΑ έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Κ.Π. ΑμεΑ 2023 για ΜΙΑ & ΜΟΝΟ κατασκηνωτική περίοδο, ανεξαρτήτως κατασκηνωτικού χώρου που θα φιλοξενηθεί.