Σας ευχαριστούμε θερμά για την οικονομική ενίσχυση που προσφέρατε για τα παιδιά του Συλλόγου μας με το πόσο των 500 ευρω. Με την ευγενική αυτή πράξη σας στηρίζετε την συνέχιση του έργου του Συλλόγου μας και μας ενθαρρύνετε στην προσπάθεια μας να στηρίξουμε τα παιδιά με αυτισμό και τις οικογένειες τους, που ζουν στην περιοχή μας. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στα παιδιά με αυτισμό, σήμερα στο ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» στην Τοπική Κοινότητα του Αργίλου του Δήμου Κοζάνης έχουν σαν στόχο τα παιδιά με αυτισμό να αποκτήσουν δεξιότητες στην αυτοεξυπηρέτηση τους και στην κοινωνικοποίηση τους .
Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στο έργο μας και σας ευχόμαστε υγεία και δύναμη.