Αναμένοντας με αγωνία και ανησυχία την απάντηση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ για την ενεργοποίηση της υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ΚΔΗΦ
11 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣ: Διοικήτρια Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ.Καρποδίνη
ΘΕΜΑ: «Επαναφορά αιτήματος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για την εκκίνηση των μεταβατικών διαδικασιών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας σε άτομα με αναπηρία»
Αξιότιμη κυρία Διοικήτρια,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ), όπως γνωρίζετε, αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος, που εκπροσωπεί τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και τις οικογένειές τους, μέσω των Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων τους στην ελληνική επικράτεια, και έχει ως αποστολή της την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων τους.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 304/01.06.2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας (επισυνάπτεται), εκτιμώντας την προσφορότητα του εδάφους και την καταλληλότητα της χρονικής στιγμής, από άποψη κατάληξης στο επί σειρά ετών πολυαναμενόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον σκοπό αυτό, κυρίως, όμως, εκτιμώντας τη βαρύτητα που διατηρεί το ζήτημα για τις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε Κ.Δ.-Η.Φ., καθώς και για την προοπτική μετάβασης σε ένα ασφαλέστερο και συμπεριληπτικό όλων των φορέων λειτουργίας τους, εφεξής πλαίσιο, δυνάμενο να διασφαλίσει ορίζοντα στην αδιάλειπτη λειτουργία και παροχή των πολύτιμων υποστηρικτικών υπηρεσιών των Κέντρων προς τα άτομα με αναπηρία, απευθυνθήκαμε σε εσάς, αιτούμενοι/ες την επίσπευση των ενεργειών από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη μετάβαση στη διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης των Κ.Δ.-Η.Φ., μέσω της συμβασιοποίησής τους με τον Οργανισμό (κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, αριθμ. Δ12γ/ΓΠ49481/16.05.2023, Φ.Ε.Κ. 3290 Β’).
Τρεις και πλέον μήνες μετά και με τα χρονικά περιθώρια πλέον να συρρικνώνονται, από τη στιγμή που η ισχύς της ανωτέρω απόφασης εκπνέει στο τέλος του έτους, είμαστε αναγκασμένοι/ες να επανέλθουμε στο ζητούμενο, διαπιστώνοντας την ανυπαρξία οποιασδήποτε ανταπόκρισης από την πλευρά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο εύλογο αίτημά μας, ούτε καν στο επίπεδο των «παραδοσιακά» θετικών διαβεβαιώσεων για την εξέτασή του ή/και την έγκαιρη ανάληψη ενεργειών για τη διευθέτησή του. Η δικαιολογημένη ανησυχία που μας προκαλείται από την ακινησία αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε, εντείνεται ακόμη περισσότερο από την παντελή και εξακολουθητική απουσία πληροφόρησης αναφορικά με τις προθέσεις του Οργανισμού για την εξέλιξη της διαδικασίας.
Βρισκόμαστε στη θέση, ευχερώς, να κατανοήσουμε πως οι δομές ενταξιακού χαρακτήρα που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, όπως, μεταξύ άλλων, είναι και τα Κ.Δ.-Η.Φ., αποτελούν, ενδεχομένως, ελάχιστες ψηφίδες στον χάρτη των ζητημάτων που καλείται να διαχειριστεί ο μεγαλύτερος Οργανισμός Υγείας της χώρας, τα τελευταία χρόνια.
Συνιστούν, όμως, ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος του προνοιακού χάρτη της χώρας και αγώνα αξιοπρέπειας για εμάς, τους γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που επωμιζόμαστε, εδώ και δεκαετίες, το βάρος της σύστασης και λειτουργίας των δομών αυτών, απαντώντας στη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής Πολιτείας να υποστηρίξει επαρκώς και κατάλληλα την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών μας στην κοινότητα (όπως η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες – ν.4074/2012- ορίζει).
Ως εκ τούτου, θεωρούμε τουλάχιστον ανεπίτρεπτο, τα ζητήματα που αφορούν στην απρόσκοπτη και βιώσιμη λειτουργία των δομών αυτών να μην βρίσκονται στις προτεραιότητες του Οργανισμού, πόσω δε μάλλον όταν η Πολιτεία δεν φαίνεται να βρίσκεται ακόμη σε θέση να υπηρετήσει ικανά τους σκοπούς τους στο πλαίσιο των στρατηγικών, των πολιτικών και των πρακτικών για την αποφυγή του ιδρυματισμού και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
Για τους λόγους αυτούς, με την παρούσα επιστολή, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ επαναφέρει το αίτημά της για:
– την άμεση ενεργοποίηση και ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας για την υπογραφή των νέων συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. και την άμεση επεξεργασία και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών τόσο προς τις υπηρεσίες και τα διοικητικά κλιμάκια του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και προς τους φορείς λειτουργίας των Κέντρων αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν προκειμένου να περατωθεί απρόσκοπτα και εντός σαφούς ορίζοντα η διαδικασία συμβασιοποίησής τους με τον Οργανισμό, παράλληλα με
– τη διασφάλιση του αναγκαίου και οφειλόμενου από την Πολιτεία επιπέδου κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία που παρακολουθούν προγράμματα σε Κ.Δ.-Η.Φ., τα οποία θα συμβληθούν για πρώτη φορά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός του έτους, μέσω της διασφάλισης της αδιάλειπτης αποζημίωσής τους για το διάστημα που ενδεχομένως παρεισφρήσει μέχρι την ολοκλήρωση της σύναψης της συμβατικής τους σχέσης με τον Οργανισμό.
Κλείνοντας, με τη συγκεκριμένη αφορμή, όπως και με σαφή συναίσθηση για τη διόγκωση του αντικειμένου του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισμού για γνωματεύσεις, συμβάσεις, υπηρεσίες κ.α. συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ερωτημάτων και αιτημάτων που εμπίπτουν στα πεδία αυτά, επιθυμούμε, ταυτόχρονα, να υπενθυμίσουμε και το αίτημα της Ομοσπονδίας μας, να εξεταστεί από την πλευρά του Οργανισμού και να δρομολογηθεί η δημιουργία και λειτουργία εξειδικευμένης οργανικής δομής στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κύριο αντικείμενο και αρμοδιότητες τη διαχείριση του συνόλου των θεμάτων που αφορούν σε συμβάσεις και σε υπηρεσίες που έχουν ως αποδέκτες τα άτομα με αναπηρία.
Αναμένοντας την ανταπόκρισή σας.
Με εκτίμηση,
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Μοσχολιός
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φωτεινή Ζαφειροπούλου