«Συνάντηση της ΠΟΣΓΚΑμεΑ με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Μια σειρά από σημαντικά ζητήματα για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τις οικογένειές τους, τις δομές κοινωνικών υπηρεσιών, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που υπηρετούν τις ανάγκες τους, έθεσαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Σοφία Ζαχαράκη, σε προγραμματισμένη συνάντηση που έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ της Υπουργού και αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας. Την ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκπροσώπησαν στη συνάντηση, ο Πρόεδρος, κ.Ι.Μοσχολιός, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, κ.Ο.Εμμανουηλίδης και η Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων κα Κ.Ιωάννου, ενώ παρών, με την εποικοδομητική συμβολή του, ήταν και ο Πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ, κ.Ι.Βαρδακαστάνης. Από πλευράς Υπουργείου, πέραν της Υπουργού κ.Ζαχαράκη και συνεργατών της, παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, κα Μαρίνα Στέφου.

Στη συνάντηση, που διενεργήθηκε σε θετικό κλίμα, αναπτύχθηκαν από την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ζητήματα που επηρεάζουν την ελληνική αναπηρική οικογένεια, μέρος των οποίων είχαν τεθεί υπόψη της Υπουργού με το από 29/08/2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας, και ζητήθηκε πληροφόρηση για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας να προβεί επ’ αυτών και δεσμεύσεις από την Υπουργό για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για τη διαχείρισή τους.

Σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, σημεία και εξερχόμενα της συζήτησης:

1. Ενεργοποίηση υπογραφής συμβάσεων μεταξύ Κ.Δ.-Η.Φ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: Επί της πολύμηνης ακινησίας που διαπιστώνεται στο θέμα της μετάβασης στη διαδικασία χορήγησης αποζημίωσης των Κ.Δ.-Η.Φ., μέσω της συμβασιοποίησής τους με τον Οργανισμό (κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ αριθμ. Δ12γ/ΓΠ49481/16.05.2023, Φ.Ε.Κ. 3290 Β’), για την οποία διαμαρτυρήθηκε, για μια ακόμη φορά, η αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η Υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν προηγηθεί σχετικές επικοινωνίες και συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την επίσπευση της διαδικασίας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός ορίζοντα 15 ημερών από σήμερα.

2. Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Πρώιμη Παρέμβαση: Σύμφωνα με τις αναφορές της Υπουργού, στην εξειδίκευση του Πιλοτικού Προγράμματος για την παρέμβαση στην πρώιμη παιδική ηλικία, εμπλέκονται εν πολλοίς συναρμόδια Υπουργεία, λ.χ. το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., με τα οποία έχουν αναπτυχθεί οι απαιτούμενες συνέργειες, προκειμένου να εξειδικευθεί κατά το συντομότερο δυνατό και να τεθεί σε  εφαρμογή το θεσμοθετημένο Πρόγραμμα.   

3. Απόδοση νοσηλίων – τροφείων για ανασφάλιστα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ.: Επί των προσκομμάτων που έχουν προκύψει στο συγκεκριμένο πεδίο, αρχής γενομένης από την ψήφιση του ν.4931/2022, η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας προέτρεψε για την εξέταση και ενεργοποίηση του περιεχομένου προτεινόμενου ρυθμιστικού πλαισίου που είχε τύχει επεξεργασίας από την πλευρά της αρμόδιας ηγεσίας του τέως Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την Υπουργό να διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα θα τεθεί σε άμεση προσοχή και προτεραιότητα στο επόμενο διάστημα.

4. Ενίσχυση ύψους αποζημιώσεων για τις δομές ενταξιακού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία (Σ.Υ.Δ., Κ.Δ.-Η.Φ. κ.α.): Η Υπουργός φάνηκε να αναγνωρίζει πως το δυσμενές οικονομικό τοπίο των τελευταίων ετών, ύστερα από τις αλλεπάλληλες και πολυμέτωπες κρίσεις, πλήττει αναπόδραστα και το πεδίο της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία, με τις δομές που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές να μην έχουν τύχει μέχρι τούδε αντισταθμιστικών ρυθμίσεων για τα πρόσθετα βάρη που επωμίζονται. Στη βάση αυτής της παραδοχής δεσμεύτηκε για τη διερεύνηση των περιθωρίων για την υιοθέτηση ενός αυτόματου τρόπου αναπροσαρμογής των αποζημιώσεων που δικαιούνται για τις υπηρεσίες τους, λ.χ. με ποσόστωση ικανή να απορροφά τη στάθμη των πληθωριστικών πιέσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία του συνόλου των δομών αυτών.

5. Θέσπιση νοσηλίου – τροφείου αυξημένης φροντίδας για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε Σ.Υ.Δ.: Τα επιχειρήματα της αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας που συνηγορούν στη θεσμοθέτηση ειδικού – αυξημένου νοσηλίου για περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία που διαμένουν σε Σ.Υ.Δ., όταν οι ανάγκες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προς τα άτομα αυτά εμφανίζονται διευρυμένες, λόγω βαρύτητας αναπηρίας ή/και αύξησης του ηλικιακού εύρους στο οποίο οι εξυπηρετούμενοι/ες εμπίπτουν, φάνηκε να γίνονται κατανοητά και αποδεκτά από την πλευρά της Υπουργού, υπό τη δέσμευσή της να εξεταστεί, κατά περίπτωση, η δυνατότητα εφαρμογής της πρότασης, με βάση τις αντικειμενικές ανάγκες που προκύπτουν από τους παράγοντες αυτούς.

6. Στήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με βαριές αναπηρίες που διαμένουν επί μακρόν σε Οικοτροφεία, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Η Υπουργός ενημερώθηκε από την αντιπροσωπεία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ για τα σχετικά αιτήματα της Ομοσπονδίας και για τις προσπάθειες που είχαν λάβει χώρα από την τέως αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στην κατεύθυνση μιας ενίσχυσης του ύψους των θεσπισμένων νοσηλίων – τροφείων για τα Οικοτροφεία, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προκειμένου να ανέλθουν τουλάχιστον στο ύψος του νοσηλίου της Α’ θέσης ιδιωτικών κλινικών, αλλά και για τα προσκόμματα στα οποία οι επιχειρούμενες λύσεις προσέκρουσαν. Με την αμοιβαία παραδοχή ότι η πολυπόθητη αποϊδρυματοποίηση θα εξελιχθεί αργόρυθμα, και προκειμένου η πραγματικότητα αυτή να μην οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία που ήδη φιλοξενούνται σε Οικοτροφεία, ζητήθηκε η ανακίνηση των ενεργειών στο κρίσιμο αυτό πεδίο ή/και η εκπόνηση ξεκάθαρου πλαισίου προδιαγραφών για τη λειτουργία των δομών αυτών, με την Υπουργό να εκφράζει σε πρώτο στάδιο τη συναίνεσή της.   

7. Θεσμοθέτηση δομών/υπηρεσιών βραχείας φιλοξενίας και παραμονής παιδιών και ατόμων με αναπηρία: Η ανάγκη της κάλυψης του ρυθμιστικού κενού που εντοπίζεται στο μείζον και πολυαναμενόμενο αυτό πεδίο για την ουσιαστική υποστήριξη των οικογενειών που έχουν μέλος με αναπηρία σε περιπτώσεις έκτακτων και περιστασιακών αναγκών, αναγνωρίστηκε αυτονόητα από την Υπουργό, ταυτόχρονα με τη διαβεβαίωση της συμπερίληψης του θέματος στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.  

8. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για άτομα με αναπηρίες (Κ.Π. ΑμεΑ): Ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω προσοχής και μέριμνας για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη βιωσιμότητα του κατασκηνωτικού θεσμού για τα άτομα με αναπηρίες (λ.χ. ενίσχυση των πιστώσεων, επίσπευση των αποφάσεων που αφορούν στην ανάθεση και οργάνωση του Προγράμματος, επαναδιαπραγμάτευση ύψους αποζημιώσεων απασχολούμενου προσωπικού, δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνοδών ατόμων με αναπηρία κ.α.), τέθηκαν σε γενικές γραμμές, από αμφότερες τις πλευρές, με το ζητούμενο, δεδομένης της βαρύτητας που διατηρεί για χιλιάδες οικογένειες ατόμων με αναπηρία, να μετατίθεται προς εκτενέστερη επεξεργασία σε επόμενη συνάντηση, προσανατολισμένη αποκλειστικά στο Κ.Π. ΑμεΑ.     

Κλείνοντας, η Υπουργός διαβεβαίωσε πως για ζητήματα που, υπό τους χρονικούς περιορισμούς, δεν κατέστη εφικτό να αναπτυχθούν στη συνάντηση, παραμένει στη διάθεση της Ομοσπονδίας για κάθε περαιτέρω συνεργασία και διαβούλευση.  

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, με τη θεσμική της ιδιότητα της δευτεροβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και των οικογενειών τους, θα παρακολουθεί την πορεία των παραπάνω ζητημάτων, όπως και κάθε άλλου ζητήματος ζωτικής σημασίας για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών μας και των οικογενειών μας, και θα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη.

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου