ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ξεκινά η υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ. – Μια ακόμη δικαίωση του συλλογικού μας αγώνα για την αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινότητα, με επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες, για τα παιδιά μας, άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Ύστερα από τον μεγάλο αγώνα και τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και του κινήματός μας για την επαρκή θωράκιση και τη βιωσιμότητα των Κ.Δ.-Η.Φ. και κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, και την ουσιαστική υποστήριξη του δικαιώματός τους να ζουν στην κοινότητα με επιλογές και αξιοπρέπεια, αλλά και ύστερα από τα γνωστά και πολυετή προβλήματα και προσκόμματα στο μείζον πεδίο της συμβασιοποίησης και των Κέντρων αυτών με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ένας νέος κύκλος, επιτέλους, ολοκληρώνεται.

Οι θετικές διαβεβαιώσεις που έλαβε η Ομοσπονδία μας, την προηγούμενη εβδομάδα, από την πλευρά της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας Σ.Ζαχαράκη, για την εντός ορίζοντα ημερών εκκίνηση της διαδικασίας, προς το πρόσωπο της οποίας οφείλονται θερμές ευχαριστίες για την αποτελεσματική παρέμβαση στο ζωτικής σημασίας αυτό ζητούμενο για τα παιδιά και τις οικογένειές μας, μπαίνουν εφεξής σε τροχιά υλοποίησης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ: ΔΑ2Β/611/24.10.2023 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας από Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.-Η.Φ.)», καλούνται από σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που λειτουργούν Κ.Δ.Η.Φ., είτε είναι ήδη συμβεβλημένοι, είτε επιθυμούν να συμβληθούν με τον Οργανισμό για πρώτη φορά, για την υποβολή φυσικού αρχείου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σύναψη της σύμβασης.  

Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων που λειτουργούν Κ.Δ.-Η.Φ., αναφορικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό, επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αναγνωρίζοντας τον αναμενόμενα αυξημένο όγκο των αιτημάτων που θα υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. –  λόγος για τον οποίο η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει επανειλημμένα αιτηθεί στον Οργανισμό τη δημιουργία εξειδικευμένης οργανικής δομής για την εξυπηρέτηση των θεμάτων που αφορούν σε συμβάσεις και υπηρεσίες που έχουν ως αποδέκτες άτομα με αναπηρία – εφιστούμε την προσοχή των φορέων στην έγκαιρη και συνεπή ανταπόκριση στην ανωτέρω διαδικασία, διατηρώντας, σε κάθε περίπτωση, και σε αυτό το στάδιο, ως δεδομένη τη συνεργασία με την Ομοσπονδία μας για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας και για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσής της.

Συνάδελφοι,

Η διαδρομή και ο αγώνας όλων των προηγούμενων ετών και του προηγούμενου διαστήματος, για την εν πολλοίς προσδοκώμενη αποζημίωση των υπηρεσιών διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας μέσω της συμβασιοποίησης και των Κ.Δ.-Η.Φ. με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που εκκρεμούσε από συστάσεως του Οργανισμού, υπήρξε δύσκολος, οι καθυστερήσεις μεγάλες, τα προσκόμματα αμέτρητα, τα προβλήματα πολλά.

Όμως, και αυτή την μάχη την κερδίσαμε, γιατί εργαζόμαστε συλλογικά και ενωμένα, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τα σωματεία – μέλη της, μαζί με τους φορείς που λειτουργούν ή/και ενδιαφέρονται να συστήσουν Κ.Δ.-Η.Φ. και άλλες δομές ενταξιακού χαρακτήρα για τα άτομα με αναπηρία, μαζί με την ΕΣΑμεΑ και με την αμέριστη συμπαράστασή της.

Την κερδίσαμε γιατί, δεκαετίες τώρα, αγωνιζόμαστε με πίστη, σοβαρότητα, υπευθυνότητα, επιμονή και, κυριότερα, έχοντας ως καθοδηγητή και γνώμονα τα δικαιώματα και την αξιοπρεπή διαβίωση των παιδιών μας, ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Συνεχίζουμε και θα σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους/ες για κάθε εξέλιξη.   

 Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μοσχολιός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φωτεινή Ζαφειροπούλου

ΕΟΠΥΥ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Κ.Δ.-Η.Φ.