Εκ μέρους των παιδιών, των γονιών τους καθώς και του ΔΣ του Συλλόγου μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τόσο τα στελέχη των καταστημάτων ESPRESSO WORLD του Ν. Κοζάνης όσο και τους πελάτες τους για την πολύτιμη ανταπόκριση με την τοποθέτηση των κουμπαράδων και την οικονομική συνεισφορά τους. Με την ευγενική αυτή πράξη τους στηρίζουν την συνέχιση του έργου του Συλλόγου μας και ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας.